Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
88 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Panelu Ekspertów... 2024-04-12
75 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Edukacja Senio... 2024-03-21
67 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursow... 2024-03-18
503 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkurs... 2023-12-08
499 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkursow... 2023-12-08
393 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Za... 2023-10-16
392 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 38/2021 ... 2023-10-16
391 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Za... 2023-10-16
307 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 82/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Projektów realizowanych w Uniwersyt... 2023-07-24
243 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkurs... 2023-06-15