Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 9/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Edukacja Senioralna a jakość życia osób starszych” w ramach zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa

pozycja 75
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2024-03-21
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół zespół zadaniowy projekt
załączniki