Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
260 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2014 Rektora UKSW z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ... 2014-08-19
261 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Poprawa jak... 2014-07-25
19 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2014 Rektora UKSW z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 2014-03-18
270 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 26/2013 Rektora UKSW z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli UKSW do Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn.: „Model regulacji jawności i jej ograni... 2013-07-09
292 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 11/12 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projek... 2013-06-12
66 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udziału kadry kierowniczej UKSW w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-06-12
82 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2013 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 2013-04-24
308 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn.: „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-02-27
13 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiujących na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów: ... 2012-10-30
19 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18