Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 6/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Panelu Ekspertów w ramach projektu pn. ,,Edukacja Senioralna a jakość życia osób starszych” – zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa w zakresie kompleksowej analizy kwestii edukacji osób starszych i jej znaczenia w kontekście jakości życia seniorów

pozycja 88
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2024-04-12
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi projekt zespół projektowy
załączniki