Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania rzeczoznawców w celu zasięgnięcia ich opinii w postępowa... 2002-11-29
48 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2002-11-04
35 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pas... 2002-10-31
47 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. komputeryzacji 2002-10-30
82 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie powołania dyrektora administracyjnego 2001-12-06
25 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej makrokierunku "matematyka, fizyka,... 2001-11-29
12 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania i działalności Komisji ds. przeprowadzenia przetargu ... 2001-06-25
13 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie NR 14/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych w celu zakupu sprzętu komputerowego 2000-12-08
12 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie powołania Komisji w celu wybrania firmy, w której zostaną zakupione bony towa... 2000-12-05
9 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uni... 2000-10-31