Dokumenty wg tagu: plan

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
1 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2005 rok. 2006-02-16
141 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowe... 2005-09-29
140 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2005 rok 2005-09-29
135 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2005 rok 2005-06-23
116 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo – finansow... 2004-12-16
107 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2004 rok 2004-10-21
91 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2004 rok 2004-04-22
82 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2003 rok 2003-10-23
71 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2003 rok 2003-06-26