Dokumenty wg tagu: plan

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
196 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i p... 2011-12-15
148 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2011-06-16
3 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok ... 2011-05-26
94 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo–finansowym UKSW na 2010 rok 2011-02-24
205 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2010 2010-12-16
190 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2010 rok 2010-11-25
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25
170 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wpisania do planu rzeczowo - finansowego na 2011 r. inwestycji modernizacji infrastruktury informatycznej UKSW 2010-09-23
158 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010(do uchwały Nr 29/2010 25 marca 2010 r) 2010-06-24
157 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 2010 rok 2010-06-24