Dokumenty wg tagu: plan

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
284 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok 2013-12-19
283 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok wn... 2013-12-19
282 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty ze Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fin... 2013-12-19
214 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2013-06-27
191 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2013 2013-06-27
190 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego UKSW za rok 2012 2013-06-27
137 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2012 rok 2013-03-20
136 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo - finansowego UKSW za 2011 rok wniesionego do systemu POLON 2013-03-20
314 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2012-12-20
310 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego UKSW na 2012 rok 2012-12-20