Dokumenty wg tagu: niestacjonarne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
284 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia formy studiów niestacjonarnych na studiach drug... 2020-04-30
172 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studi... 2017-06-02
212 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawi... 2015-05-22
226 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2015-04-23
247 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, stud... 2015-02-26
189 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawi... 2014-06-26
179 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Historycznych... 2014-06-26
164 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacj... 2014-05-29
163 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2014-05-29
158 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjon... 2014-05-29