Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia formy studiów niestacjonarnych na studiach drugiego stopnia na kierunku ekonomia menedżerska o profilu ogólnoakademickim

pozycja 284
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-04-27
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia drugiego stopnia niestacjonarne
załączniki