Dokumenty wg tagu: niestacjonarne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
163 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2014-05-29
158 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjon... 2014-05-29
30 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o... 2014-04-28
134 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,... 2014-04-24
132 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
120 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-03-20
170 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, pro... 2013-05-21
152 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
50 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyt... 2012-06-29
84 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolity... 2012-02-01