Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-28
152 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. w spraw... 2015-09-17
231 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2015-04-23
245 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych 2015-03-26
88 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013 r. w sp... 2014-12-09
3 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 20... 2014-09-30
211 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 185/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji dyscypl... 2014-09-25
2 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 20... 2014-08-28
32 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach o... 2014-05-15
265 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów nauczycieli akademickich realizujących pensum na ... 2014-04-04