Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 20... 2014-08-28
32 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach o... 2014-05-15
265 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów nauczycieli akademickich realizujących pensum na ... 2014-04-04
3 2013 Pismo okólne Pismo Okólne nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnych 2013-07-12
196 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panią mgr Teresą Wdowiak 2013-06-27
195 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Księdzem dr. Robertem Ptakiem 2013-06-27
194 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Księdzem prof. UKSW dr. hab. Markiem... 2013-06-27
189 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2013 Senatu UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panem prof. UKSW dr. hab. Sławomirem... 2013-06-20
188 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2013 Senatu UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panem prof. dr. hab. Jerzym Góreckim 2013-06-20
187 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2013 Senatu UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panią dr Jolantą Filipiuk 2013-06-20