Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w UKSW

pozycja 157
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-06-27
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki konkursy na stanowiska
załączniki