Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Pozawydziałowej Komisji d... 2017-01-25
10 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ocen... 2017-01-24
9 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów decyzji k... 2017-01-24
448 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 232/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim ... 2016-11-18
446 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 230/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 181/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2016-11-18
378 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 181/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej 2016-10-25
227 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Un... 2016-06-29
136 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ogólnych i zasad kwalifikacji naucz... 2016-04-22
71 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora UKSW z dnia 30 września 2015 r.... 2015-12-19
45 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 2015-09-30