Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w UKSW

pozycja 242
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-09-25
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi konkursy na stanowiska nauczyciel akademicki
załączniki