Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2019-01-25
336 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich 2018-12-28
271 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich niezbędnych do przepr... 2018-10-15
157 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2018-06-27
349 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 131/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich 2017-12-29
243 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur kwalifikacyjnych i tr... 2017-09-26
242 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stan... 2017-09-26
239 2017 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stac... 2017-09-25
203 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 33/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie... 2017-06-29
149 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom ... 2017-05-30