Dokumenty wg tagu: kontrola zarządcza

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
372 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawi... 2016-10-17
82 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. uchylająca Decyzję Nr 8/11 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. w spraw... 2015-10-19
1 2012 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wykazu przepisów wewnętrznych związanych z kontrolą zarządczą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy... 2012-04-10
23 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03.08.2011 r.w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy... 2011-08-03
64 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/11 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-06-13
76 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 26/10 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej i działań naprawczych w komórkach organizacyjnych UKSW w Warszawie 2010-12-03
111 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30 /2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego do spraw związanych z identyfikac... 2006-06-20
23 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005. r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UKSW 2005-06-07