Dokumenty wg tagu: konkursy na stanowiska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2018-01-18
242 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stan... 2017-09-25
202 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjny... 2017-06-29
63 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie składania oświadczeń przez osoby przystępujące do konkursów na ni... 2015-12-03
257 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ... 2014-10-24
259 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na s... 2014-09-18
197 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 116/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-12-17
196 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 115/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2009-12-17