Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
103 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Historii Sztuki UKSW 2004-06-24
98 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zgody na utworzenie międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych 2004-05-20
16 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kościelnego Prawa Osobowego na Katedrę U... 2004-04-30
15 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydzia... 2004-04-30
14 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Matematyczn... 2004-04-27
93 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kościelnego Prawa Osobowego na Katedrę Ustroju... 2004-04-22
92 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Praw... 2004-04-22
7 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zniesienia katedr: Logiki i Metodologii Nauk Prawnych oraz Europ... 2004-02-27
85 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zniesienia katedr: Logiki i Metodologii Nauk Prawnych oraz Europejskieg... 2004-02-19
78 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Matematyczno-Przyro... 2004-01-22