Dokumenty wg tagu: kandydaci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardy... 2006-04-27
28 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia Centralnej Rejestracji Kandydatów 2005-06-17
60 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centraln... 2005-05-12
59 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Kandyda... 2005-05-05
107 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie warunków przyjmowania kandydatów na uzupełniające studia magisterskie ... 2005-03-17
52 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Ka... 2004-06-07
40 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora ds. centralnej rejestracji kandyd... 2002-02-25
3 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie opłat dla kandydatów zdających egzaminy wstępne w roku akademickim 2... 2000-05-17