Dokumenty wg tagu: gospodarka finansowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
130 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych w Warszaw... 2012-01-26
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15
150 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów obowiązywania umów zawartych ... 2011-06-16
141 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010 2011-05-26
3 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok ... 2011-05-26
140 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2011-05-26
114 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na remont średni Starego Budynku Rektoratu w roku 201... 2011-04-28
94 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo–finansowym UKSW na 2010 rok 2011-02-24
82 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur przetargowych na projektowanie ... 2011-01-27
81 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2... 2011-01-27