Dokumenty wg tagu: gospodarka finansowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
163 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2012 2013-05-21
146 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2013-04-25
310 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego UKSW na 2012 rok 2012-12-20
309 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2012 2012-12-20
24 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia wydatkowania środków finansowych na wydziałach w UKSW 2012-09-28
206 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zas... 2012-06-21
205 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2012 rok. 2012-06-21
204 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za ... 2012-06-21
203 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto UKSW za 2011 rok. 2012-06-21
202 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2011. 2012-06-21