Dokumenty wg tagu: gospodarka finansowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
112 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2015-11-19
154 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-09-17
190 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego UKSW na rok 2015 2015-06-25
216 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2014 oraz przeznaczen... 2015-05-22
74 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w... 2014-11-14
147 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2013 2014-05-29
146 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa systemu sygnalizacji p. pożarowych w Nowym Gmachu Dydaktycznym i... 2014-05-29
17 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni 2014-03-06
107 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wdrożenia w Uniwersytecie zdecentralizowanej gospodarki finansowej 2014-02-20
164 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie pokrycia straty UKSW za rok 2012 oraz straty lat ubiegłych tj. roku 2011 2013-05-21