Dokumenty wg tagu: gospodarka finansowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
289 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2016-09-27
245 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w ... 2016-07-13
226 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2016 2016-07-01
183 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2015 oraz przeznacze... 2016-05-19
154 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowania dokumentacji projektowo-budowlanej... 2016-04-21
153 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowania inwestycji pn.: „Laboratorium Psych... 2016-04-21
65 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Centrum Sportowe UKSW”... 2016-02-25
64 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Nr 1... 2016-02-25
100 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2015 rok 2015-12-17
99 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 177/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie... 2015-12-17