Dokumenty wg tagu: gospodarka finansowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
205 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2010 2010-12-16
202 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2011 rok 2010-12-16
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25
171 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym kolejnych nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany ... 2010-09-23
162 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie racjonalizacji wydatków w UKSW w roku budżetowym 2010 2010-06-24
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24
157 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 2010 rok 2010-06-24
156 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009 2010-06-24
146 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2010-05-27
145 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009 2010-05-27