Dokumenty wg tagu: finansowanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
56 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2007 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjon... 2007-06-29
93 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2006 2007-04-26
11 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
8 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
4 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia Rektora do podejmowania działań związanych z rozbudową k... 2006-02-22
108 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego: „Cent... 2004-10-21
71 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie finansowania prac projektowych związanych z koncepcją zagospodarowa... 2001-11-15