Dokumenty wg tagu: egzamin dyplomowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
731 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem... 2020-09-24
448 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2020 Prorektora ds. ... 2020-07-09
350 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania e... 2020-06-02
327 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora UKSW z 27 czerwca 2016 r. w s... 2019-09-27
206 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. ... 2016-06-28
16 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r. zmieniające zarządzenie nr 33/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 roku w spr... 2014-03-07
72 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wzoru protokołu egzaminu dyplomowego 2013-05-20
24 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wzoru protokołu egzaminu dyplomowego 2010-09-30
39 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2007 Rektora UKSW z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wzoru protokołu komisji egzaminu dyplomowego 2007-11-26