Dokumenty wg tagu: dział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
183 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UKSW w sprawie utworzenia D... 2021-05-07
173 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2017-06-02
34 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2014 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Biura Budżetowania i Kontrolingu 2014-05-20
65 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Działu Administracyjno-Gospodarczego 2013-06-12
103 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2013 Rektora UKSW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych UKSW i Kwestury UKSW 2013-01-03
101 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2013 Rektora UKSW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Działu Eksploatacji Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych i przejęcia zadań przez Dział Administr... 2013-01-03
49 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Biura do spraw Współpracy Międzynarodowej w Dział Współpracy Międzynarodowej 2009-03-16
5 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2008 Rektora UKSW z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Kształcenia w Dział Kształcenia 2008-12-01
47 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2007 Rektora UKSW z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Pomocy Materialnej w Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 2007-10-09
3 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Biura Zamówień Publicznych w Dział Zamówień Publ... 2005-02-03