Dokumenty wg tagu: dokumenty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
281 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-07-07
220 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie d... 2022-06-06
262 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 82/2021 Rektora UKSW z dn... 2021-06-10
259 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydani... 2021-06-08
19 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarac... 2020-01-27
47 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz... 2014-07-16
41 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-06-06
54 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego 2012-05-30
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07
59 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu opisu dokumentów dotyczących wydatków wspólnych przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 2008-06-27