Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego

pozycja 41
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-06-06
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty opłata zarządzenie zmieniające dokumenty tok studiów
załączniki