Dokumenty wg tagu: badanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
185 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania spra... 2019-05-31
329 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2017-11-24
422 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 225/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia bad... 2016-10-26
112 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2015-11-19
240 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2014-11-20
309 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2012 2012-12-20
178 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2010-10-28
168 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010r. w sprawie opinii o projekcie zmian Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji 2010-09-23
154 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i... 2010-06-24
166 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 85/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2009-10-22