Dokumenty wg tagu: absolwenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Komitetu Sterująceg... 2023-01-24
279 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie procedury wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentów UKSW 2022-07-06
351 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn... 2021-08-19
130 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwent... 2021-04-09
35 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych absolwentów ... 2021-02-01
268 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie procedury wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentó... 2018-10-05
27 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2017-01-30
101 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia16 marca 2016 r. w sprawie procedury wewnętrznego monitoringu karier zawodowych absolwentów ... 2016-03-16
113 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW 2015-12-23
20 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckic... 2015-06-25