Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Narodowe Centrum Polityki Zdrowotnej i Badań nad Nierównościami w Zdrowiu

pozycja 198
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-05-31
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi centrum jednostka ogólnouczelniana a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna
załączniki