Dokumenty wg tagu: szkolenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
495 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownikó... 2023-12-01
218 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie określenia programu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli „ Nauczy... 2022-06-02
529 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjne... 2021-11-30
12 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds... 2021-01-14
247 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2017-09-26
186 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2017-06-22
144 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia formularza spr... 2017-05-18
34 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i do... 2015-07-31
66 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udziału kadry kierowniczej UKSW w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-06-12
8 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzony... 2012-11-28