Dokumenty wg tagu: praktyki studenckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
262 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie re... 2020-04-08
21 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana... 2015-06-25
37 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-27
57 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie... 2012-05-23
80 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-02-14
48 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-14
52 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-12
183 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w regulaminie uczestnictwa w stażach i praktykach studenckich oraz w szkoleniach... 2010-10-28
90 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/10 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2010-06-18
60 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach studenckich, szkoleniach i ... 2010-02-05