Dokumenty wg tagu: praktyki studenckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
332 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2023-09-20
547 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-12-21
493 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodow... 2022-11-24
377 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-09-30
141 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora UKSW w sprawie Regulaminu prakt... 2022-04-22
132 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-03-31
103 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 16/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-03-11
92 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2021 Prorekto... 2022-03-03
48 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana... 2022-02-21
262 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie re... 2020-04-08