Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 31/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku zarządzanie publiczne 2022-12-06
61 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu końcowe... 2022-12-01
60 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora w pos... 2022-12-01
59 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora w pos... 2022-12-01
88 2022 Obwieszczenie Dziekana Uchwała Nr 1/2022 Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. 2022-11-22
72 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany składu ... 2022-11-14
58 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 9/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad archiwizowania prac etapowych studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 2022-11-09
71 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia... 2022-10-28
70 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia... 2022-10-28
69 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia r... 2022-10-28