Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
9 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku socjologia 2022-03-28
8 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku ekonomia 2022-03-22
20 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do... 2022-03-07
19 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2022 Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy... 2022-03-07
7 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w ... 2022-02-04
6 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Społeczno-Ekono... 2022-02-04
4 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Rady Biznesu 2022-01-31
16 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie nadania stopnia ... 2022-01-24
3 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Dziennika praktyki studenckiej dla kierunku ekonomia 2022-01-03
2 2022 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2021 Dziekana WSE UKSW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powoła... 2022-01-03