Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
84 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne 2020-12-10
87 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 30/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma "Politologia" 2020-11-26
86 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 28/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" 2020-11-26
82 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opin... 2020-11-23
81 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020roku w sprawie nadania stopnia... 2020-11-16
80 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020roku w sprawie nadania stopnia... 2020-11-16
79 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opin... 2020-11-16
78 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opin... 2020-11-16
77 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opin... 2020-11-16
76 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opin... 2020-11-16