Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 40/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia Medalu... 2022-09-27
47 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 41/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej Strategii rozwoju W... 2022-09-27
46 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 22/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygni... 2022-09-14
42 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ... 2022-07-11
41 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ... 2022-07-11
40 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2022 Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2022 r w sprawie wyznaczenia recenzentów rozpra... 2022-07-11
39 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2022 Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2022 r w sprawie wyznaczenia recenzentów rozpra... 2022-07-11
38 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody n... 2022-07-11
37 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2021 roku w sprawie korekty tematu roz... 2022-07-11
36 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2021 roku w sprawie zmiany promotora r... 2022-07-11