Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 26/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Dziekana WSE UKSW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Ko... 2021-11-29
22 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 24/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty kompetencji praktykanta - studenta dla kierunku bezpieczeń... 2021-11-25
24 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 19/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Dziennika praktyki studenckiej oraz Karty kompetencji prakty... 2021-10-18
18 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 16/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty kompetencji praktykanta-studenta dla kierunku ekonomia 2021-09-09
17 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 15/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 6 września 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 4/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrut... 2021-09-06
16 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 12/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta - studenta dla kierunku europeistyka 2021-08-05
15 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Katolickiej Nauki ... 2021-05-31
13 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty kompetencji praktykanata - studenta dla kierunku politologia 2021-05-17
12 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 2021-03-31
10 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2021 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2021-03-08