Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
68 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia... 2022-10-28
67 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia r... 2022-10-28
56 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (zmienione Zarządzeniem Nr 10/2022... 2022-10-25
57 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu (zmienione Zarządzeniem Nr 4/2024) 2022-10-20
55 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 5/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, opiniowania i przyjmowania tematów prac dyplom... 2022-10-18
54 2022 Zarządzenie Dziekana (zmienione Zarządzeniem Nr 3/2024) Zarządzenie Nr 6/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości ... 2022-10-18
53 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 45/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2022-10-18
52 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-10-18
51 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 43/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-10-18
50 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoj... 2022-09-28