Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
83 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana WSE UKSW z dnia 25 października 2022 r. w sprawi... 2022-12-21
89 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 34/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydz... 2022-12-12
73 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 33/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2022-12-13
80 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie nadania stopnia d... 2022-12-05
79 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia termi... 2022-12-05
78 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05
77 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia prom... 2022-12-05
76 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05
75 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05
74 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05