Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 8/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przechodzenia kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-05-11
12 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 7/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie terminu przeprowadzenia wyboru kandydatów do kolegium elektorów Uniwersyte... 2020-05-11
11 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Obwieszczenie Nr 2/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowdzenia wyboru kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2020-05-11
40 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Kom... 2020-04-27
39 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rozpr... 2020-04-27
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regul... 2020-04-27
10 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydakty... 2020-03-31
9 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 6/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu K... 2020-03-25
57 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego r. w sprawi... 2020-03-19
8 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenia Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy administracji WSE podczas obowiązywania Zarządzenia Nr 23/... 2020-03-17