Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 13/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie zwołania zebrania wyborczego profesorów i profesorów UKSW 2020-06-09
45 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania sekre... 2020-06-03
44 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania człon... 2020-06-03
43 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania recen... 2020-06-03
42 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody ... 2020-06-03
18 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dokończenia roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2020-06-03
17 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 12/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia trybu stwierdzania wypełnienia przez kandydatów do rad wydzi... 2020-06-01
16 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 11/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do rad dysc... 2020-06-01
15 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 10/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 13.05.2020 r. 2020-05-14
14 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 9/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 13.05.2020 r. 2020-05-14