Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyboru p. dr Ki... 2020-09-23
64 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Przew... 2020-09-23
58 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 13/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad dotyczących organizacji zajęć w semetrze zimowym roku akademickiego 2020/... 2020-09-11
59 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w harmonogramie zajęć na kierunku Ekonomia w roku 2020/2021 2020-09-16
60 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulami... 2020-09-07
56 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020 Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 r w sprawie wyznaczenia recenzentów rozpra... 2020-07-07
55 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku dotycząca wyrażenia Stanowis... 2020-07-07
54 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2020 Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do prze... 2020-07-07
38 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 26/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 2 lipca 2020 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administr... 2020-07-13
37 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 25/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 2 lipca 2020 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Dyscypliny Nauk Socjologicznych Wydzia... 2020-07-13