Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym... 2020-03-13
6 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu działania administracji Wydziału Społeczno-Ekonomicznego podczas obowiązywania... 2020-03-13
4 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 4/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia wyboru elektorów 2020-03-13
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulami... 2020-03-06
3 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Obwieszczenie Nr 1/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowdzenia wyboru kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2020-03-02
2 2020 Informacja Dziekana Informacja Nr 1/2020 Prodziekana ds. dydaktycznych i jakości kształcenia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020-02-20
1 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu egzaminów dyplomowych na WSE 2020-02-11
5 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW 2020-03-13
29 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia Komisj... 2020-02-03
28 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia rozprawy... 2020-02-03