Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
183 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Pat... 2023-12-12
182 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Ann... 2023-12-12
181 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. dotycząca wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr. hab. w dziedzin... 2023-12-12
180 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora (stanowisko ... 2023-11-21
179 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zawarcia umowy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Palackiego w Oł... 2023-11-21
178 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu nowej Katedry: - Katedra Postępowania Sądowo-Administr... 2023-11-21
177 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o powołanie Pani prof. dr hab. Anny Tarwackiej ... 2023-11-21
176 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 9/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o powołanie Pana prof. dr hab. Mirosława Granata... 2023-11-21
175 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o powołanie Pani dr hab. Martyny Wilbrandt–Gotow... 2023-11-21
174 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisko badaw... 2023-11-21