Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 78/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Młoczkowskiej – Schulz 2023-03-07
12 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 77/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Gut 2023-03-07
11 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Gut 2023-03-07
10 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Gut 2023-03-07
9 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Olszewskiej 2023-03-07
8 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Olszewskiej 2023-03-07
7 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Olszewskiej 2023-03-07
6 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany promotora Pani mgr Marcie Olszewskiej 2023-03-07
5 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Annie ... 2023-03-07
4 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Kindze... 2023-03-07