Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 6/2020/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Biura Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 3
rodzaj Zarządzenie Dziekana
data publikacji 2021-01-15
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie wydziałem
tagi administracja biuro
załączniki