Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 2/2020/21 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji zajęć dydaktycznych w okresie trwania zagrożenia epidemicznego prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

pozycja 55
rodzaj Zarządzenie Dziekana
data publikacji 2020-10-06
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria brak danych
tagi zajęcia
załączniki